EN ไทย 日本の 汉语
freeidol@hotmail.com

Wan Apichaya

ว่าน อภิชญา

ID
17348
Comp Card
Age: 29
Height: 165
Weight: 48
Figure: 34C-24-35 87C-60-89
Skin Color: Medium, white to light brown
Nationality: Thailand
Genres: Booth Babe PC Dancer Sexy
Address:
Contact this model

About me:

มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้ร่วมงานง่าย ร่าเริงและแยกแยะเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน

Experience:

-Pretty มิซูโมโต้
-Pretty Chang
-Pretty สนามแข่งรถ มอเตอร์คอส
-Pretty งานเกษตร
-Pretty Grand Opening สำนักงานเครื่องพิมพ์ ASA
-Pretty เครื่องดื่มในเครือ ไทยเบรฟ
-Pretty งานพบปะผู้ประกอบการ CP All และ 7-11
-Pretty ฮอนด้า กระบี่เอกมอเตอร์
-Pretty Grand Opening Ford สุราษฎร์ธานี
-Pretty สงกรานต์ เซนทรัลสุราษฎร์ธานี
-Pretty ISUZU
-งานเอนเตอร์เทนทั้วไป งานเลี้ยงสังสรรค์ งานแต่ง งานสัมมนา
Two pretty girls in Suratthani on 10 Jun 2018 Four Pretty Girls for Booth Promotion at Siam Paragon from 1 Aug to 24 Sep 2018 Two Pretty Girls for Event in Central Suratthani on 7,8,9 Sep 2018 Pretty for Event at Dimon Surat Hotel on 22 and 23 Apr 2021