EN ไทย 日本の 汉语
freeidol@hotmail.com

Pat Apinya

แพท อภิญญา​

ID
24510
Comp Card
2,453
Age: 20
Height: 160
Weight: 57
Figure: 30B-28-32 77B-70-81
Skin Color: Medium, white to light brown
Nationality: Thailand
Genres: PC Staff Acting
Address:
Contact this model

About me:

ประวัติการทำงาน​ เคยผ่านงานจากการฝึกงานทำSwensen,toyotaในระยะเวลา4เดือน
และยังเคยทำงานบิ๊กซี,เซเว่นในระยะเวลาสั้นๆ​ รวมถึงยังรับงานแจกใบปลิว,ยืนบูทตามงานอีเวนท์​ เช่น​ งานอุปกรณ์​ไอที​ คอมพิวเตอร์​โน็ตบุ๊ค​ งานรองเท้า​ งานโรงแรม​ และงานทั่วไปค่ะ

Experience:

ประวัติการทำงาน​ เคยผ่านงานจากการฝึกงานทำSwensen,toyotaในระยะเวลา4เดือน
และยังเคยทำงานบิ๊กซี,เซเว่นในระยะเวลาสั้นๆ​ รวมถึงยังรับงานแจกใบปลิว,ยืนบูทตามงานอีเวนท์​ เช่น​ งานอุปกรณ์​ไอที​ คอมพิวเตอร์​โน็ตบุ๊ค​ งานรองเท้า​ งานโรงแรม​ และงานทั่วไปค่ะ