EN ไทย 日本の 汉语
freeidol@hotmail.com

Fluk

ฟลุ๊ค

ID
36601
Comp Card
0
Age: 24
Height: 167
Weight: 48
Figure: 36C-24-34 91C-62-86
Skin Color: Medium, white to light brown
Nationality: Thailand
Genres: Model Shooting Presenter Booth Babe MC Singer Dancer Acting Sexy
Address:
Contact this model

Experience:

•เป็นแดนเซอร์
•เป็นนักร้อง
•ที่ปรึกษางานบริการ
ประสานงานรับแจ้งซ่อมให้กับลูกค้า ออกเอกสารการจัดซื้อ
ทำใบเสนอราคา มีทักษะการสื่อสารที่ดีสามารถเจราจราต่อรอง
คอยติดตามงานจนเสร็จการซ่อม
ทำสรุปรายงานยอดรายรายวันและ
รายเดือน
•ทีมฝ่ายการตลาด (Admin , CRO)
ให้คำปรึกษาลูกค้า คอยติดตามลูกค้า โทรสอบความความ
พึงพอใจลูกค้า ทำเช็คสด็อก จัดเตรียมชุดเอกสารสำหรับการขายและ
ตรวจสอบเอกสารก่อนให้ผจก.แลลูกค้าเช็น รวบรวมและทำสรุปเอกสาร
การขายให้ผจก.ทุกสิ้นเดือน ทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม
ต่างๆ
•บรีฟงาน ไลฟ์สด ทำสคลิป ทำคอนเท้น ตัดต่อวิดีโอได้บ้าง