EN ไทย 日本の 汉语
freeidol@hotmail.com

Dhamdee

ธัมดี

ID
35252
Comp Card
อายุ: 8 เดือน
ส่วนสูง: 66
น้ำหนัก: 8
สัดส่วน: 20-20-20 50-50-50
สีผิว: ขาวเหลือง
สัญชาติ: Thailand
งานที่รับ:
ที่อยู่:
ติดต่อโมเดลท่านนี้